Kuipers Potato VOF

Breeding potatoes since 1987

Valiant

Aardappelras met goede AM-resistenties. Goed tegen phytophtora en prima bewaarbaar.


Valiant geeft een regelmatige sortering en heeft bijzonder goede resistenties tegen Am en phytophtora. Valiant kan een sterke Pallida besmetting terugdringen en weet dit met een goede AM-tolerantie te combineren. 

Valiant is goed bewaarbaar en lijkt goed tegen droogte te kunnen.


Meerjarig Nederland Weser-Ems:


 


Zetmeel


Am resistentie

Ro1

9

Ro2,3

9

Pa2

9

Pa3

9


Wratziekte resistentie

fysio 1

10

fysio 2/6

9

fysio 18

7
Schurft

7

Phytophtora

loof

7

knol

8


Virus

7

Bewaring

Zeer goed


Bemesting:

* Normale N, P en K bemesting
* richtlijn N-gift 160 kg/ ha. Wees zuinig met stikstof! Het owg blijft te laag bij een overmaat aan stikstof


 Groeikenmerken:

* Snelle opkomst en beginontwikkeling
* Vrij vroege knolzetting en een normaal aantal knollen plant
* Goede dekkend vitaal loof (weinig gevoelig voor schimmelziekten)
* Ovale knollen, diepe ogen en licht gele vleeskleur. Regelmatige sortering
* Witte bloemkleur
* Zeer gevoelig voor Sencor, geen sencor na opkomst!
* Late afrijping (3)
 

Oogst en bewaring:

Valiant is niet geschikt voor vroege levering. Valiant heeft voor een goede opbrengst een maximaal aantal groeidagen nodig
Weinig gevoelig voor rooibeschadiging
Zeer goed bewaarbaar, iets kiemlustig

Pootgoedteelt:

* Viruszieke planten zijn goed te herkennen
* Valiant heeft een goede pootgoedopbrengst in vergelijking met andere zetmeelrassen en groeit niet snel te grof

Vertegenwoordiging: Averis Seeds bv 

 
E-mailen
LinkedIn