Kuipers-Potato ontwikkelt nieuwe aardappelrassen voor diverse marktsegmenten zoals consumptie en zetmeel.


Doel is het kweken van aardappelrassen met een hoge opbrengst en goede resistenties tegen diverse ziekten en plagen. Uitgangspunt hierbij is een duurzame en economisch rendabele teelt voor de gehele productieketen.

Onze aardappelrassen wordenin zowel binnen- als buitenlandop verschillende locaties en onder verschillende omstandigheden getest.